KSLA Nytt 1-2017


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

  • Det internationella baljväxtåret 2016.
  • Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet.
  • Perspektiv på teknikutveckling – varför blev det så olika?
  • Svensk internationell forskarkompetens – en investering för framtiden!
  • Svensk politik för global utveckling – dags för nya tag?
  • Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild.
  • Nya skadegörare i skogen.
  • Om högtidssammankomsten.
  • Utlysningar, remisser, publikationer och mera!

Trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.