KSLA Nytt 1-2019


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

 • Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?
  Hur fungerar samspelet mellan fakta och värderingar egentligen och hur kan forskningen bäst bidra till en hållbar politik och kunskapsbaserade beslut?
 • Visst minns du din favoritlärare i grundskolan?
  En diskussion om hur den skogliga kompetensförsörjningen ska utformas för att säkerställa Sveriges tätposition bland skogsnationer även i framtiden.
 • Maten, klimatet och miljön. Allt hänger ihop
  Frågan om tryggad livsmedelsförsörjning har blivit alltmer geopolitiskt relevant. Om markanvändningen i vårt jordbruk.
 • Framtidens teknik i jord och skog
  Nya tekniska system byggs in i jord- och skogsbruk – det handlar om snabb utveckling men också om omvandlande krafter inom de gröna näringarna.
 • Småorten och landsbygdens utveckling
  Samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv. Utmaningar och möjligheter och hur planerar man för en hållbar framtid också i glesbygd?
 • Skogen brinner! Igen!
  Många stora skogsbränder har drabbat Sverige på sistone. Kan vi vänta oss fler liknande krissituationer och vad kräver de av samhälle och skogsbruk?

Och mer – trevlig läsning!

Till bläddringsbar pdf →

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Om du vill ha KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019 som en högupplöst pdf  (ca 17 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se.