KSLA Nytt 2-2018


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Matens nya vägar till staden. KSLA:s Kommitté för land och stad har arbetat med att belysa trender kring maten i städerna. Berlin blev en internationell anhalt i arbetet.

Smakens värde – för individ, producent och förädlare. Vilken betydelse har smaken i livsmedelskedjans olika led? Är ordet smak tillräckligt beskrivande? Smaken stod i centrum vid ett seminarium i mars.

Rätten att äga och bruka sin mark. Ett seminarium mot bakgrund av markägares stigande osäkerhet kring tillämpningen av de lagar som påverkar rätten att förfoga över sin mark.

Skogen och klimatet. Hur ska vi använda våra skogar bäst för att motverka klimatförändringen? Vetenskapen ger inget entydigt svar, det framkom vid ett seminarium i mars.

Slottsbesök i kungliga spår. Akademiledamöterna ställde kosan mot Rosersbergs slott och Ekolsunds slott vid den årliga vårexkursionen i maj.

Räcker virket från skogen? Ja, det räcker, enligt detta seminarium i april. Men vari ligger incitamenten till att odla mer skog och vem har bäst råd att betala för skogsråvaran?

Långtidsstudier av vegetationsrutorna på Enaforsholm. Fjällvegetationen dokumenterades här redan på 70-talet. Ytorna är nu återfunna och nyinventerade, till fromma för klimatförändringsstudier i området.

Och mycket mer – trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.