KSLA Nytt 2-2020


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Rewilding as a new paradigm for nature conservation?
Wallenbergprofessor Tobias Kümmerle m fl om ett brett och mångsidigt koncept för naturvård och återställande av landskap.

Myternas Amazonas
Amazonas brinner mer än någonsin, enligt media och vissa makthavare. Sammankomsten i mars gav anledning att ifrågasätta den bilden.

Innovativt, djärvt, hållbart
Behovet av forskning inom de gröna näringarna ökar med minskad globalisering och högre krav på självförsörjning. Ett KSLA-/RIFO-webbinarium.

Skogsskadegörarnas konsekvenser
Intressenter för hela skogssektorn diskuterade konsekvenser av skogsskadegörare. En av slutsatserna var att det finns stora osäkerheter i bedömningarna.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
Hugo och Emma Björkmans son Gunnar inrättade en fond till sina föräldrars minne. Fonden bidrar till tre fina akademibelöningar. Men vilka var de?

Och mer – trevlig läsning!

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt, till pdf:n.

Till nr 2-2020 som bläddringsbar pdf (gratisapp, innehåller reklam) →