KSLA Nytt 2-2010


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Visent – snart i en skog nära dig?, Svensk animalieproduktion i uppförsbacke, Gamla skogslexikon utgivna på nytt, Ökad precision i växtodlingen, Mindre risk för naturvårdskonflikter i skogen  Konkurrensen om den odlade jorden, Många önskemål om framtidens skog, Svenska skogserfarenheter tas tillvara i Afrika, Akademiexkursion – vårutflykt till Östergötland, Våra ledamöter – nytt & noterat, Aktuell ledamot – Otto Ramel, Heder åt Millefolium, Populärt nyhetsbrev, Silkesodlingens historia, Två studiebesök i akademiens bibliotek, Remissvar sedan sist, Svensk-baltiskt forskarutbildningssamarbete –en framgång, Sekretariatet för Internationella Skogliga frågor byggs upp, Boksläpp i Skara: Fårkonsulenter på 1700-talet, Våra senaste publikationer, Notiser, Vildsvinsskador inom jordbruket, Kalendarium, Enaforsholm