KSLA Nytt 3-2018


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

 • Global Food Security – Mer med mindre
  Årets Berteboskonferens handlade om global livsmedelssäkerhet och inte minst jordbrukets betydelse för samhällsutvecklingen.
 • Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap
  … i historiens ljus. Jordbrukets skala är relativ – man kan bli för stor. Men hur påverkas den biologiska mångfalden av fältstorleken? En sammankomst.
 • Matfokuserad studieresa i Nederländerna
  Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja har besökt Foodvalley, ett food tech-centrum i nederländska Gelderland. Rapporter från tre av exkursionsmålen.
 • Mårten Sjöbeck och markhistorien
  Den svenska markhistoriens föregångsman, stilisten och fotografen Mårten Sjöbeck, presenterades vid ett seminarium i september.
 • Med fokus på skogen!
  Återigen anordnades en exkursion på akademiens donationsgård Barksätter, vackert belägen vid sjön Bjälken i Södermanland.
 • Enaforsholmskursen 2018
  Fjällkursen i somras lockade rekordmånga deltagare. De upplevde såväl sol som åska under sin fjällvandring. Ett fotoreportage.

Och mer – trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.