KSLA Nytt 3/4-2020


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

EU:s ökade fokus på skog
Hot eller möjlighet för svensk skogsnäring? En akademisammankomst där samtalet handlade om EU:s syn på skogen.

Vem avgör egentligen hur mycket vilt vi ska ha?
Rådigheten över viltet var ämnet för ett rundabordssamtal, där problemen med klövvilt och betande fåglar stod i centrum.

Äganderätten och de gröna näringarna
Myndigheter tolkar lagarna allt friare. Politiken bör ta större ansvar för äganderätten, var en slutsats vid detta webbinarium.

Markkol och jordhälsa – tål att synas i både teori och praktik
Ledamotsbesök i skånska marker gav insikt i bl a Conservation Agriculture och Regenerative Agriculture i praktiken.

Världsomställning på tio år
Ett webbinarium om hur man bär sig åt för att genomföra en hållbar samhällsomvandling på kort tid – och om det är möjligt.

Skogsbrand – en rapport
Akademiens Skogsbrandgrupp berättar vad de genomfört och vilka synpunkter de fört fram till ansvariga myndigheter.

Coronapandemin som KSLA:s ledamöter ser den
Akademiledamöterna har reflekterat över pandemins konsekvenser för de gröna näringarna.

Distribution och kommunikation livsviktiga i kris
Coronapandemin var också ämnet för en sammankomst, främst med fokus på livsmedels- och jordbrukssektorn.

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond
Hedersledamoten Ulf Renborg och hans hustru Greta donerade vid sin bortgång en stor summa pengar till KSLA. De hedras här.

Och mer – trevlig läsning!

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt, till pdf:n.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam)

Om du vill ha KSLA Nytt & Noterat nr 3–4-2020 som en högupplöst pdf (ca 17 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se.


Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består främst av referat och liknande rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshållarnas egna och akademien kan därför inte hållas ansvarig för föredragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden.