KSLA Nytt 4-2011


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Räcker marken? Food, fibre and fuel i framtiden är en knäckfråga. Jordbruk i Nya Zeeland handlar mycket om mjölk. Skogskonferens i Albanien. 20-20-20-målen snart i hamn. Symposium om jordbrukspolitik efter 1945. Akademiens nya presespar, ledamöter och pristagare. Permaculture – en rapport från Tanzania. Med mera.