KSLA Nytt 4-2021

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Vart är vi på väg?
En sammankomst om transporternas betydelse för mat och klimat, om livsmedelstransporter med elektriska lastbilar, e-handel och om handel direkt med lantbrukare.

Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
Uppbyggnaden av ökad robusthet i livsmedelsberedskapen är en del i att stärka det svenska totalförsvaret. Rapport från ett hybridseminarium.

Aktiv skogsskötsel minskar risker för skogsskador
Skadegörare är en del av naturliga processer, som har fått ökad uppmärksamhet genom spektakulära händelser som stormar, skogsbränder och stora granbarkborreangrepp. En digital workshop.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna
Ett rundabordssamtal för att få en bild av den forskning som bedrivs för närvarande och vilka behov av ytterligare forskning som finns på området.

KSLA kan göra skillnad i skogsdebatten!
En spretig sammankomst om KSLA:s roll i skogsdebatten – att erbjuda en oberoende plattform för respektfulla möten mellan olika åsikter, snarare än att pådyvla omvärlden ”rätt” fakta.

Akademiens nya ledamöter
21 nya ledamöter får sina ledamotsbrev den 28 januari 2022.

Akademiens priser och belöningar 2022
H.M. Konungen delar ut KSLA:s utmärkelser till dessa personer den 28 januari 2022.

Arbetskraft i svensk skogsvård
Rundabordssamtal där myndigheter fick en problembeskrivning direkt från skogsvårdsföretagarna. Företagarna i sin tur fick en samlad bild av myndigheternas förutsättningar.

Caseutmaningen 2021
Årets digitala caseutmaning utgick från frågeställningen ”Hur återuppbygger man det civila försvaret med fokus på säkrad livsmedelsförsörjning?”

Ett framtida bibliotek växer i skogen
Betraktelser över ett litterärt och skogligt konstverk i norska Nordmarka. År 2114 ska verket vara fullbordat.

Och mer – trevlig läsning!
KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).

Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består främst av referat och liknande rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshållarnas egna. Akademien kan inte hållas ansvarig för föredragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden.