KSLA Presentation folder 2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

A short presentation of the Academy in a small plano shape.