Menyn och tidens tecken – KSLAT nr 1-2018


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Måltiderna vid KSLA:s högtidssammankomster åren 2003–2018

När hedersledamoten Christina Möller blev invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien upptäckte hon snart att akademiledamöterna vanligen visste mer om arealer, produktion och volymer än om matens slutliga kvaliteter. Hon föresatte sig då att KSLA skulle bli ett föredöme för den vällagade, genuina maten. Det vann omedelbart gehör.

KSLA:s kollegium skapar varje år ett tema för den middag som ges i samband med högtidssammankomsten den 28 januari. Under Christina Möllers ledning har dessa årliga middagar blivit berömda för sin höga gastronomiska kvalitet.

Från år 2003 finns dokumentation om varje högtidssammankomsts tema och middagsmeny, samt Christina Möllers presentation av måltiden. Här är den dokumentationen i samlad form.

Författare, menyer och måltidsbeskrivningar: Christina Möller

Redaktion: Per Eriksson, Magnus Stark, Ylva Nordin.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.

Denna KSLAT är tyvärr slut i tryck.