Svenska satsningar på ökad träanvändning – KSLAT nr 10-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisammankomst den 10 april 2003
Sammandrag av föredrag och diskussion

Trä som byggnadsmaterial fått hjälp på vägen av att miljöfrågorna getts hög prioritet. Träanvändning är av stor betydelse för Sverige, inte minst i regioner som har många problem i övrigt. I direktiven konstateras också att det finns gott om skog som kan användas, även om vi samtidigt måste spara värdefulla naturmiljöer.

Endast digital publicering.