Utvecklingen i Polen – KSLAT nr 16-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Samtidigt som Polen är en del av vår tids moderna Östersjögemenskap är landet en tung och betydelsefull statsbildning i det nya Central- och Mellaneuropa som tagit form efter murens fall 1989. I en folkomröstning i juni 2003 har polackerna tagit slutlig ställning för landets anslutning till den Europeiska Unionen. Att göra Polen mera känt i Sverige är en angelägen uppgift.
Den 6 februari 2003 genomfördes seminariet ”Utvecklingen i Polen – jordbruk, livsmedel, marknad, miljö. Hur kan Sverige påverka och hur påverkas Sverige?”

Polen är inget enhetligt land. Förutsättningarna är olika i olika delar av landet. Utvecklingsnivån
skiftar. Ägare- och brukarförhållandena inom jordbruket skiftar också. Skogrika och skogfattiga områden varierar. Om det ur den rika variationen kommer att växa fram en handlingskraftig sektor inom jord- och skogsbruk samt livsmedels- och skogsindustri kan endast utvecklingen visa men den pågående och framtida utvecklingsprocessen bör följas med stort intresse och fördjupat engagemang.