Inte av bröd och brädor allena – KSLAT nr 2-2012

Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare? En personlig essä av Jenny Jewert.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En skrift om skönheten i naturen

Vad är vacker natur? Ligger skönheten i betraktarens öga, eller finns det fog för att ge en viss elit – landskapsarkitekten, naturvårdaren, skogs- och agrarhistorikern, konstnären – tolkningsföreträde i planeringen av brukande och exploatering av landskap? Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare?

I denna skrift behandlas naturens skönhet från ett historiskt, filosofiskt och evolutionsbiologiskt perspektiv. Vad menar filosoferna med ytlig estetik? Är vi biologiskt programmerade att tilltalas av vissa miljöer, eller växlar våra landskapspreferenser lika kvickt som modet inom konfektion och inredning? Hur har vår syn på vad som är vackra landskap förändrats över tid?

I en personlig essä får läsaren besöka Frödings landskap, soptippar som blivit populära utflyktsmål och pittoreska fjällmiljöer. Kanske är ett paradigmskifte på gång som innebär att allt fler människor kommer att betrakta det uthålliga som det sköna?

Jenny Jewert är skribent och journalist med inriktning mot vetenskap, miljö och politik. Initiativtagare till skriften är KSLA:s Kommitté för miljöfrågor, numera Kommittén för hållbar utveckling.