Frön för framtiden – KSLAT nr 2-2016


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen

EU:s GMO-lagstiftning är förlegad.
Den infekterade debatten om ”för eller emot GMO” är lika förlegad. Det är dags för en teknikneutral reglering av växtförädlingen. Staten måste också ta ett större ansvar för att finansiera forskning och utveckling av nya miljövänliga och hälsosamma sorter för odling i vårt klimat. Tekniken finns. Vi kan använda den till goda ändamål.

Om detta är alla som medverkat i KSLA:s Dialogprojekt om bioteknik i jordbruket överens. Med dialogen som metod har samförstånd skapats mellan personer med erfarenhet från politiken, miljörörelsen, lantbruksnäringen, myndighets-Sverige och den akademiska världen. Målet är ett hållbart jordbruk, och modern växtförädling är ett viktigt verktyg för att uppnå detta mål.

Du som  hämtar och sparar pdf:n: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Denna skrift finns inte längre att beställa i tryckt form.

Seminarium/”boksläpp”

Den 7 juni ”släpptes” denna skrift vid seminariet Femtio nyanser av grönt, där dialogprojektet och dess slutsatser presenterades.