Koll på kolet – KSLAT nr 2-2021

Kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Kol är byggstenen i allt liv. I jordbruket spelar fotosyntesen en central roll genom att med solen som energikälla fånga in luftens koldioxid och bygga komplexa föreningar i form av kolhydrater, protein och vegetabiliska fetter. De i sin tur utgör grunden för vår mat, antingen direkt i form av spannmål, frukt, bär och grönsaker eller indirekt som animaliska livsmedel.

Denna rapport, författad av Gunnar Rundgren, redovisar en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel – var i kedjan kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår.

Det är KSLA:s förhoppning att rapporten ska vara ett viktigt bidrag i utvecklingen av mer hållbara produktionssystem och förbättra möjligheterna för jordbruket och hela livsmedelskedjan att aktivt bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045.

Underlaget till denna rapport finns i ett supplement som du hittar om du klickar här.

Den bifogade pdf:n är lågupplöst. Önskar du en högupplöst pdf (29 MB) kontakta akademien@ksla.se.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).

KSLA:s ledamöter behöver inte beställa skriften. Den kommer som vanligt per automatik hem i brevlådan.