KSLAT 2-2022 Svensk viltförvaltning nu och i framtiden

Resultatet av Viltförvaltningskommitténs arbete med att belysa den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har givit Viltförvaltningskommittén i uppdrag att belysa den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, särskilt förutsättningarna att hantera mål- och intressekonflikter nu och i framtiden.

Avsikten med uppdraget var att kommittén ska bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapen.

I det här numret av KSLAT kan du ta del av resultaten av det arbete som kommittén genomfört under perioden 2019–2022.

Redaktörer: Camilla Sandström och Johan Elmberg.


Till bläddringsbar pdf (gratisapp, innehåller reklam).

Den bifogade pdf:n är lågupplöst. Önskar du en högupplöst pdf (52 MB), kontakta akademien@ksla.se.

KSLA:s ledamöter behöver inte beställa skriften. Den kommer som vanligt per automatik hem i brevlådan.