Närproducerad mat – KSLAT nr 11-2002


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Miljövänlig? Affärsmässig? Djurvänlig?

Seminarium den 20 november 2001 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns många påståenden kring närproducerat. Många påståenden som kan behöva att kritiskt granskas, som kan behöva bekräftas men kanske i vissa fall också vederläggas. Det kan konstateras att det skett betydande attitydförändringar kring detta under åren.

Tankar om ”större och effektivare” finns samtidigt sin småskaligheten lyfts fram i all landsbygdsutveckling. Småskalig livsmedelsförädling är som ”Sesam öppna dig” för landsbygdens utveckling när de traditionella, areella näringarna viker. Man har gått från den största korvmaskinen som högsta mantra till nya heliga ord som närhet, kvalitet, spårbarhet och hållbar utveckling. Säkert finns det både fördelar och nackdelar, problem och möjligheter med båda de här strategierna, och det är just det som är spänningsfältet.