Ekologiska ägg, tack – KSLAT nr 20-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vilket eko ger eko i hönsgården?

I Sverige hålls 5,8 procent av alla värphöns i ekologisk produktion och intresset för produktionsformen ökar. Under 2002 var den ekologiska äggproduktionen den ekologiska animaliegren som ökade mest procentuellt sett. Men vad skiljer ekologisk äggproduktion från konventionell sådan? Vilka effekter har ekologisk äggproduktion på djurmiljö, djurhälsa och yttre miljö?

Som livsmedel betraktat är ägg fantastiskt näringsrika. Till exempel finns alla vitaminer utom vitamin C. De ekologiska äggen är utöver sin nyttighet ”kryddade” med djur- och miljöetiska värderingar. Tillgängligheten på ekologiska skalägg till konsument är god och de ekologiska äggen finns i de  flesta livsmedelsbutiker. Att få in ekologiska ägg och äggprodukter i storköks- och restaurangsektorn är svårare.

Regelverket för ekologisk äggproduktion kräver alltmer av näringen i framtiden. Hur ska dessa krav mötas? Hur ska detta klaras av och vad tror vi att konsumenten ställer för krav på äggen i framtiden? Dessa och många andra frågor diskuterades vid Ekologiskt Forums seminarium den 22 mars 2004.
Ekologiskt Forum är en öppen mötesplats för alla som vill verka för utveckling av ekologisk produktion. Forumet erbjuder seminarier, konferenser och workshops där aktuella frågor diskuteras, analyseras, syntetiseras och initiativ läggs fram. Ekologiskt Forum har sin hemvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) som är en oberoende organisation.

Endast digitalt publicerad.