Ekologisk produktion med miljönytta – KSLAT nr 7-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid Ekologiskt Forum den 28 november 2003 under seminariet ”Ekologisk produktion med miljönytta”.

Endast digitalt publicerad.