Miljö och fiskenäring efter flodvågen – KSLAT nr 6-2005


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

– vad görs för att skapa en hållbar återuppbyggnad?

Det finns fiskare i Thailand som säger att de får dubbelt så stora fångster som före tsunamin, och dessutom slipper de få ögoninfektioner av smutsigt havsvatten, berättade Janne Fogelgren, som arbetar inom FN-organet FAO (Food and Agriculture Organisation), vid KSLAs sammankomst den 14 april. Det är ett vittnesbörd som blixtbelyser två kritiska punkter i återuppbyggnaden efter flodvågskatastrofen i Sydostasien julen 2004: föroreningarna från turisthotellen och överexploateringen av fiskeresurserna.

Janne Fogelgren var en av de experter som diskuterade återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen vid KSLAs sammankomst. Panelen var överens om att det finns en betydande risk att man bygger in gamla brister och gamla miljöproblem i de nya samhällen som nu börjar ta form i de flodvågsdrabbade kustområdena. Diskussionen kretsade kring vad som kan och bör göras för att återuppbyggnaden ska bli miljömässigt hållbar.