Heureka – bättre beslut i skogen – KSLAT nr-7 2005


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Förmodligen har Sveriges skogar aldrig tidigare efterfrågats så intensivt och för så många olika syften som idag. Timmer och massaved är självklara och mycket viktiga råvaror från skogen. Skogsbränslen efterfrågas i allt högre grad. Samtidigt vill vi ha skogar med hög biodiversitet, som erbjuder goda rekreationsmöjligheter, och som lagrar kol. Tillståndet i mark och vatten måste beaktas. Älgar och renar behöver bete. Vilt, bär och svamp ligger till grund för såväl naturturism som lokalbefolkningens välbefinnande.

Hur ska då skogen skötas med tanke på alla de nyttigheter som skogen bidrar med till vår välfärd? I forskningsprogrammet Heureka pågår för närvarande ett spännande arbete med att forma en ny generation skogliga analys- och planeringsverktyg för miljö och mångbruk. Här samarbetar ekologer, skötsel-, planerings- och markforskare. Fjärranalytiker utvecklar metoder för att samla information om utgångsläget och systemerare utformar de slutliga verktygen. Heureka har ambitionen att på sikt hantera alla relevanta aspekter på uthålligt skogsbruk. Förutom själva analysverktygen håller också nya metoder för datainsamling på att utvecklas, främst inom andra forskningsprogram men också inom Heureka. Satelliter, radar, laser och små fjärrstyrda modellplan är tekniker som snart kan få eller redan har fått betydelse för skoglig datainsamling.