Jakten på den gröna marknadskraften – KSLAT nr 1-2006


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En rad utvärderingar visar att ekosystemens hälsa sviktar och att de gröna näringarna i många regioner är ekonomiskt trängda i Sverige, i EU och i världen. På miljöområdet visade FNs Millennium Assessment att flertalet av jordens ekosystem producerar under sin förmåga på grund av mänskligt orsakad miljöpåverkan. Om alla miljöpåverkande verksamheter inte bara betalade för den arbetskraft, det kapital, och de naturresurser de tog i anspråk, utan också för det miljöarbete som krävs för att omhänderta verksamhetens miljöpåverkan, skulle det uppstå en ny marknad. Och den som skulle få betalt var givetvis den som utförde miljötjänsten – vanligtvis en grön näringsidkare på landsbygden.

En sådan marknad skulle också vara ett sätt att återupprätta den bortglömda ekonomiska produktionsfaktorn– historiskt kallad jord eller mark. Med dagens miljösituation måste även naturens förmåga att ta hand om ekonomins miljöpåverkan, och återskapa avfall och utsläpp till förnybara resurser, inte bara förmågan att leverera råvaror, uppmärksammas. Följ med oss på jakten på framtidens styrmedel – denna skrift handlar om möjligheterna att skapa en grön marknadskraft till lantbrukets och landsbygdens fromma, men också till gagn för den hållbara storstaden, det ansvarstagande företagandet och en långsiktig samhällsekonomi.