Hör göken han gal – KSLAT nr 27-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hur kan ekologiskt lantbruk och samhället gynna den biologiska mångfalden?

Seminarium den 18 juni 2003 i samarbete med Ekologiskt Forum
Sammanfattning av föredrag och diskussion

Seminariet om ekologisk mångfald hölls på Linds gård, nära Flen i Södermanland.

Ekologiskt Forum bildades under 2002, på initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruksministern, för att främja produktionen av ekologiska livsmedel.

Mångfald är en central fråga för det ekologiska lantbruket, och kanske den fråga som orsakat mest diskussion. Det finns en underliggande ”naturlighet” som princip i ekologiskt lantbruk. En sådan princip finns även som underlag för konventionellt lantbruk, men diskuteras där på ett annat sätt.
Naturligheten är något som man försöker sälja som ett mervärde för ekologiska produkter.

Utbildningsbehoven är stora, och det finns fortfarande ofta  ett steg att ta från diskussioner till handling.

Text: Nils Lindstrand

Endast digitalt publicerad.