UNIK Utmaning – KSLAT nr 3-2015


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En casetävling om vägen till det hållbara naturbruket

Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem på kort tid i grupper sammansatta på så sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra.

Den 23–25 oktober 2015 samlades tolv förväntansfulla unga akademiker och praktiker hos Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, KSLA, för att delta i första upplagan av casetävlingen UNIK Utmaning.

Det handlade om att lyfta blicken och finna vägen till det hållbara naturbruket år 2050. En tuff utmaning som de fyra lagen löste med framtidstro och nytänkande.

Detta nummer av KSLAT utgörs av lagens caselösningar, presenterade som populärvetenskapliga artiklar författade år 2050.

Text: De fyra casetävlingslagen.

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.