Verksamhetsberättelse 2021 – KSLAT nr 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll:

Preses har ordet

Akademisekreterarens reflektioner från 2021

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser, belöningar

Donationsgårdarna: Barksätters egendom • Enaforsholm Fjällgård

Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2017–2021 • Fördelning av utdelade medel 2021


Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).