Förnybar energi – KSLAT nr 8-2013


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sveriges okända gröna revolution

KSLA:s Kommitté för energifrågor valde Kjell Andersson som författare till denna publikation. Kjell är näringspolitisk rådgivare på Svebio och har tidigare följt energifrågorna under flera decennier på olika befattningar.

Kommittén anser att det är viktigt att få ut budskapet att 50 procent av Sveriges energianvändning redan under år 2013 är förnybar energi. Det innebär att vi sju år före utsatt tid uppnått det mål som Sveriges Riksdag antog i samband med att Sverige accepterade EU:s krav på 49 procent förnybar energi till år 2020.

Andra viktiga konstateranden är att:

  • Sverige är klart bäst i klassen inom EU.
  • Styrmedel beslutade i Sveriges Riksdag är grund för utvecklingen, det är alltså en myt att
  • Sverige inte har en energipolitik.
  • Effektiva energisystem ger förutsättningar för hög andel förnybar energi.
  • Konvertering från fossila bränslen fortgår inom värmesektorn, utbyggnaden av biokraft/vindkraft fortsätter.
  • Det behövs förbättrade styrmedel för att nå målet en fossilfri fordonsflotta.

Författare: Kjell Andersson.

Korrigerad utgåva

Ett förargligt fel har dessvärre smugit sig in i skriften. I diagrammet på sidan 7 ska ordet vid den röda rutan i teckenförklaringen vara Vindkraft (och inte Källseparering, som det står i den tryckta utgåvan). Här intill kan du ladda ned korrigerad utgåva.