Tro och vetande om husdjurens välfärd – KSLAT nr 9-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisammankomst den 13 mars 2003
Sammandrag av föredrag och diskussion

Vi människor har ett ansvar för att våra husdjur har en god livsmiljö. Med ökande kunskaper kan vi bygga goda miljöer för de djur som finns i dag, och som påverkats av både selektiv avel och naturligt urval. I många avseenden är djuren lika oss människor. Vi har i stort sett samma fysiologiska förutsättningar, vi blir stressade av samma faktorer. En likhet är också att högproducerande djur, som t.ex. mjölkkor, kräver mer medicinsk behandling än genomsnittet. Så är det ju även med elitidrottsmän.

Det här var några synpunkter som kom fram under diskussionen under ”Tro och vetande om husdjurens välfärd”.

Endast digital publicering.