Lantbrukarnas Riksförbund 1971–2006 – händelser och fakta


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Jan de Woul, avtalssekreterare och chef för bl. a. näringspolitiska avdelningen, beskriver här olika delar av LRF:s omfattande verksamhet under fyra årtionden. Källorna är i huvudsak årsredovisningar, styrelseprotokoll och styrelsehandlingar samt egna dokument och handlingar. Under dessa år har en enorm utveckling skett i LRF, från en huvudsaklig inriktning på prisförhandlingar till en roll som framgångsrik serviceorganisation för individmedlemmarna. Här beskrivs olika delar av LRFs omfattande verksamhet. Urvalet av händelser och fakta är Jan de Wouls men hans ambition har varit att beskriva det som på olika sätt varit strategiskt för organisationen.