Linné och växtodlingen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i Uppsala universitets årsskrift 1907.

Texten är uppdelad i två avsnitt; Linné och växtodlingen av M.B Swederus samt Tal om planterings nytta och nödvändighet av E.O. Rydbeck.

Texten föregås av en kort biografi om M.B. Swederus.

Inskannat material, dålig kvalitet.