Litteratur om hästar och hästskötsel i KSLA:s bibliotek

Litteratur om hästar och hästskötsel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ett urval i första hand för hästhistoriker. Förteckningen är ordnad efter Bibliografier, Litteratur, Stamböcker och Utredningar och är sorterad på författare/upphovsman.