Förteckning över litteratur om hästar i KSLA:s bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna lista visar närmare 450 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesordet hästar i Kungl. Bibliotekets databas Libris. Vissa titlar har annan huvudinriktning men innehåller avsnitt som ansetts motivera ämnesordet.

De allra flesta titlarna går att låna vid besök i biblioteket eller som fjärrlån. För lånefrågor kontakta per.eriksson@ksla.se. Utförligare uppgifter om respektive katalogpost, t.ex. verkets omfång, kan lätt fås genom att leta upp posten i Libris. Adressen är: http://libris.kb.se/. Välj ”utökad sökning” och ange J som bibliotekskod. Sök sedan på titel och författare.

Obs att KSLA-länkar i dokumentet kan vara obsoleta idag.