Förteckning över utländsk historisk litteratur om mat och livsmedel i KSLA:s bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Utländsk historisk litteratur om mat och livsmedel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek.

Ett brett urval av vad Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB) har i sina samlingar vad gäller historisk litteratur om mat och livsmedel. Listan är uppdelad språkvis på engelska,
tyska och franska.