Pflanzliche Vegetabilische Kontrazeptiva

Vagn J Brøndegaard i Naturwissenschaftliche Rundschau, årg. 24, 1971, s. 431–432.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur inledningen:

Das Kontrazeptivum unterscheidet sich von den vielen zahlreicheren Abortiva und Emmenagoga grundsätzlich dadurch, daꞵ es vor oder kurz nach dem Coitus verwendet, die Befruchtung beziehungsweise die Entwicklung des befruchteten Eies verhindern soll. Man stellt an ein Kontrazeptivum insbesondere drei Forderungen: Es soll 1. die Reifung der Eizellen blockieren, sie befruchtungsunfähig machen oder nach eingetroffener Konzeption die weitere Entwicklung in den allerersten Stufen unterbrechen, 2. Libido und Geschlechtstrieb voll erhalten und 3. nach dem Gebrauch der normale Zyklus wiederhergestellt werden.

 

Växtbaserade preventivmedel

Preventivmedlet skiljer sig från de oftare förekommande abortdrogerna och emmenagogerna genom att det används före eller strax efter coitus för att förhindra befruktning eller utvecklingen av det befruktade ägget. Det finns tre särskilda krav som ställs på ett preventivmedel: Det ska 1. blockera mognaden av äggcellerna, göra dem oförmögna att befruktas eller, när befruktningen har kommit, avbryta den vidare utvecklingen i de allra första stegen, 2. fullständigt upprätthålla libido och sexlust, och 3. normal cykel ska kunna återställas efter användning