Professor em Sigvard Thomkes memoarer


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sigvard Thomke (1928–2008), agronom, agronomie doktor och professor, ledamot i KSLA sedan 1992.

Sigvard Thomke publicerade självbiografiska arbeten på eget förlag, Fridfulla och farofyllda minnen från min uppväxttid fram till 1945 (2001) och Efterkrigstiden och min väg till Sverige (2002). Båda dessa finns i bifogade pdf.

Sigvard Thomke var under hela sin yrkesverksamma tid knuten till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Hans stora intresse för forskning ledde till en statsagronomtjänst 1973 och en professur 1983. Hans forskning var inriktad på näringstillförselns inverkan på djurens hälsa, produktion och produktkvalitet. Många av hans resultat är än idag centrala för näringsläran. Han gjorde också bestående forskningsinsatser kring användbarheten av inhemska fodermedel – kunskaper som idag är värdefulla vid ekologisk produktion.