Samling kring det skogliga kulturarvet – Aktuellt från KSLA nr 5-2023

”Nya dimensioner i skogarnas kulturarv” var titeln på det seminarium som hölls den 24 augusti.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Skogen har en central plats i den svenska historien. Tillsammans med malmen och järnet har den starkt bidragit till att Sverige kunnat utvecklas till det land vi lever i idag. Mot den bakgrunden framstår det som märkligt att skogen är så osynlig i den svenska kulturpolitiken. Kulturarvet lyfts fram i riksdagens beslut om kulturpolitik, där ett av fem mål är att främja ett levande kulturarv som ska bevaras, användas och utvecklas. Men i skogen råder idag obalans mellan dessa tre ledord. Stora resurser läggs på att identifiera och bevara kulturlämningarna medan bara blygsamma medel anslås för att förmedla kunskaper om vad de står för.

Det var ämnet för detta seminarium som lockade ett hundratal deltagare.

Hybridseminariet kan ses i efterhand här.

Här finns ett längre referat från seminariet.