Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Risön – en landskapsberättelse med djupa rötter.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

I KSLA:s skogsbruksplaner för Barksätter redovisas Risön som ett naturvårdsområde där naturvårdande skötsel ska genomföras över större delen av ön. En naturvårdsavverkning gjordes 2011, med syfte att restaurera det gamla ekskogsdominerade beteslandskapet.

För att följa upp effekterna fotodokumenterades vegetationsutvecklingen i fasta punkter på ön åren 2014 och 2022. Resultaten har sammanställts i skriften Risön vid Barksätter. Med kompletterande dokumentation träder en landskapsberättelse fram vars vegetationselement har rötter som sträcker sig ända till medeltiden.

Läs mer i bifogade pdf.

Mer om Barksätters historia.