SOLMED nr 73b En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 2


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft

samt

Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare

– Volym 1 och 2 –

Broocmans hushållsbok i två volymer är den mest omfattande av denna typ av litteratur i Sverige. Den innehåller allt man behövde veta för att driva en större gård, plus mycket om jakt, fiske, gruvdrift, human- och veterinärmedicin och kokkonst.

Förutom originaltexten från 1700-talet, innehåller bokverket även flera nyskrivna artiklar av forskare som berättar om Reinerus Reineri Broocman (1677–1738) och hans tid. Förutom att vara kyrkoherde i Norrköping var han även godsägare, förläggare och krögare. Det diversifierade naturbruket han ägnade sig åt var hans försäkring för framtiden.

Förordet har skrivits av Stig Strömholm.
Övriga som bidragit med artiklar är Raimo Raag, Helena Backman, Bo Eriksson, Linnea Bring Larsson, Christina Fjellström, David Dunér och Kerstin De Verdier.

Volymerna säljs endast tillsammans, sammanlagt pris för bägge: 700 kr + frakt.

SOLMED 73 b som pdf.