SOLMED nr 76 Perspektiv på tillvaron

Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Denna bok av Hans Antonson har framför allt den rike grosshandlaren A.W. Bergstens fotografier i fokus, bilder som han tog under några decennier efter år 1898. Kameran var då inte var mans egendom, tvärtom, det var en dyr hobby. Att så många fotografier härstammar från ett och samma område och att dessutom fotografierna är så detaljerade är ovanligt och gör denna fotosamling intressant som historiskt källmaterial.

De flesta av fotografierna härstammar från Västjämtland, närmare bestämt Enaforsholms gård. Gården ligger på gränsen till fjället och utgör idag den västligaste utposten av traditionellt jordbruk. Kring sekelskiftet 1900 var detta område också ett av den svenska turismens tidigaste besöksmål, mycket tack vare att den jämtländska Tvärbanan gjorde det lätt för dem som hade råd att resa dit med tåg. Idag är Enaforsholm ett modernt pensionat öppet för alla, såväl konferensgäster som forskare, sportfiskare, fjällvandrare och många fler.

Bergstens fotosamling omfattar drygt 200 fotografier varav 85 presenteras i denna bok. Utöver detta visas 31 av hans målningar samt en stor mängd andra illustrationer. Vid sidan av fotografier och målningar finns en bakgrundsbeskrivning av Bergstens uppväxt i Skåne och hans liv och företagande i Stockholm, bl a som granne till Prins Eugen på Waldemarsudde, Kungl. Djurgården.

Boken är indelad i ett flertal teman som i huvudsak bygger på Bergstens fotografier. Tema Enaforsholm dominerar med tio underteman, exempelvis bebyggelse, samer, jakt, konst och landskap. Vid sidan av dessa finns Stockholm, Personer/porträtt och Vykort/turism. Flera fotografier har återfotograferats, d v s den exakta platsen har besökts idag för att skillnader och likheter mellan nu och då ska kunna bedömas.

SOLMED nr 76 som pdf.

Beställ mjukband print on demand (213:-).