SOLMED nr 8 Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Perspektiv på energi och makt

Detta är ett odogmatiskt, tvärvetenskapligt försök av en historiker, två skogsmän och två systemekologer att framlägga en systemöverblick över ett mycket dynamiskt skede i Sveriges historia, nämligen stormaktstiden. Det speciella är den kvantitativa beräkningen av nytta och uppoffring i stormaktstidens maktutövning med användande av systemteori och särskilda metoder för att mäta flödet av energi, materia och information (kunskap), bl a utifrån skogen som resurs.

Skriften innehåller kapitel som:

  • Sverige som stormakt
  • Sveriges resurser, bl a med avsnittet Skogen
  • Industriell produktion, bl a med avsnitten Tjära och beck, Bruksdöden, Kolning, Pottaska och Skeppsbyggnad
  • Energiperspektiv
  • Biofysiskt perspektiv
  • Energianalys av stormaktsväldet
  • Schweiz och Sverige – en jämförelse
  • Sammanfattning och diskussion.

Författare är Ulf Sundberg, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, Jan Lindegren, docent i historia vid Uppsala universitet, Howard T Odum, professor vid Center for Environmental Policy, Department of Environmental Engineering Sciences, University of Florida, och Steven Doherty, medarbetare till Odum, samt Hans Steinlin, professor emeritus vid Institut fur Landespflege, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., Tyskland.

Skriften är redigerad och försedd med illustrationer av Ulf Sundberg. Den inleds med artikeln ”Ett nytt perspektiv på skog och stormakt” av civiljägmästare Henning Hamilton.

Första upplagan av skriften utkom 1994. Mot slutet av året utkom en mer naturvetenskapligt dokumenterad version på engelska. Under första kvartalet 1995 publicerades en längre artikel på tyska med Hans Steinlin som huvudansvarig – ett utdrag ur artikeln ingår i denna utvidgade andra upplaga på svenska.

Inskannad pdf, inte den bästa kvalitet.