Sven Holmströms arkiv nu i Riksarkivet


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Artikel av Lars-Olof Welander om jordbruksexperten Sven Holmström och dennes arkiv.

Jordbruksexperten och utredaren Sven Holmström har i två omgångar, åren 2000 och 2003 överlämnat sitt arkiv som gåva till Riksarkivet.