Vagn J Brøndegaard 90 år


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

I augusti 2009 firande etnobiologen Vagn J. Brøndegaard sin  90-årsdag,  ANH:s (numera BAHP) bibliograf Sigrid Ljunggren var på plats och skrev en skildring om händelsen.

Mer information om Brøndegaard och hans samling.