Vägvisare till det forna Experimentalfältet

Vägvisare till det forna Experimentalfältet i Frescati, Stockholms universitet – för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitetsområdets historia.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Experimentalfältet var föregångare till Sveriges lantbruksuniversitet. Först på 1940-talet flyttades jordbruksforskningen härifrån till Ultuna lantbrukshögskola vid Uppsala. Experimentalfältets trädgårdsskola flyttades så sent som i början av 1960-talet.

Syftet med den här skriften är att ge en historik till Frescati. Den handlar om Experimentalfältet, om hur det såg ut och om vad man sysslade med under olika tider. Den ger också en bakgrund till varför det ser ut som det gör inom universitetsområdet, för även om de flesta av institutionsbyggnaderna är från vår egen tid och även om landskapet präglas av stora välklippta gräsytor med moderna skulpturer har den äldre markanvändningen och bebyggelsen styrt landskapsplaneringen och byggandet.

Skriften är också en vägvisare för den som vill titta närmare på området och hitta tillbaka till tiden före universitetet. Följ med på en vandring tillbaka i tiden. Ännu kan man uppleva marker, växtlighet och bebyggelse från Experimentalfältets dagar.

Text: Ulrich Lange.