Pflanzliche Vegetabilische Kontrazeptiva

Vagn J Brøndegaard i Naturwissenschaftliche Rundschau, årg. 24, 1971, s. 431–432.


Ur inledningen:

Das Kontrazeptivum unterscheidet sich von den vielen zahlreicheren Abortiva und Emmenagoga grundsätzlich dadurch, daꞵ es vor oder kurz nach dem Coitus verwendet, die Befruchtung beziehungsweise die Entwicklung des befruchteten Eies verhindern soll. Man stellt an ein Kontrazeptivum insbesondere drei Forderungen: Es soll 1. die Reifung der Eizellen blockieren, sie befruchtungsunfähig machen oder nach eingetroffener Konzeption die weitere Entwicklung in den allerersten Stufen unterbrechen, 2. Libido und Geschlechtstrieb voll erhalten und 3. nach dem Gebrauch der normale Zyklus wiederhergestellt werden.

 

Växtbaserade preventivmedel

Preventivmedlet skiljer sig från de oftare förekommande abortdrogerna och emmenagogerna genom att det används före eller strax efter coitus för att förhindra befruktning eller utvecklingen av det befruktade ägget. Det finns tre särskilda krav som ställs på ett preventivmedel: Det ska 1. blockera mognaden av äggcellerna, göra dem oförmögna att befruktas eller, när befruktningen har kommit, avbryta den vidare utvecklingen i de allra första stegen, 2. fullständigt upprätthålla libido och sexlust, och 3. normal cykel ska kunna återställas efter användning


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.