Bern 2013


Publikationer

You can read the original flyer with the book offer here.

You may order these books by sending an e-mail to per.eriksson@ksla.se. Invoice will be shipped together with the book/s. Shipping is not included in the prices!

National atlas of Sweden. Agriculture and forestry in Sweden since 1900: A cartographic description Price: 10 €

Agriculture and forestry in Sweden since 1900: Geographical and historical studies Price: 10 €

Atlas and athology Price: 15 €

The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 Price: 10 €

The Dovring saga: A story of academic immigration Price: 10 €

Work and production on manors in the Baltic Sea region: 1700-1900 Price: 10 €

Agrarian systems in early modern Europe: Technology, tools, trade Price: 10 €


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…