Bern 2013


Publikationer

You can read the original flyer with the book offer here.

You may order these books by sending an e-mail to per.eriksson@ksla.se. Invoice will be shipped together with the book/s. Shipping is not included in the prices!

National atlas of Sweden. Agriculture and forestry in Sweden since 1900: A cartographic description Price: 10 €

Agriculture and forestry in Sweden since 1900: Geographical and historical studies Price: 10 €

Atlas and athology Price: 15 €

The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 Price: 10 €

The Dovring saga: A story of academic immigration Price: 10 €

Work and production on manors in the Baltic Sea region: 1700-1900 Price: 10 €

Agrarian systems in early modern Europe: Technology, tools, trade Price: 10 €


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…