Bern 2013


Publikationer

You can read the original flyer with the book offer here.

You may order these books by sending an e-mail to per.eriksson@ksla.se. Invoice will be shipped together with the book/s. Shipping is not included in the prices!

National atlas of Sweden. Agriculture and forestry in Sweden since 1900: A cartographic description Price: 10 €

Agriculture and forestry in Sweden since 1900: Geographical and historical studies Price: 10 €

Atlas and athology Price: 15 €

The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 Price: 10 €

The Dovring saga: A story of academic immigration Price: 10 €

Work and production on manors in the Baltic Sea region: 1700-1900 Price: 10 €

Agrarian systems in early modern Europe: Technology, tools, trade Price: 10 €


Biblioteket är stängt 26-27 januari. Återlämna böcker går dock bra.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…