Bern 2013


Publikationer

You can read the original flyer with the book offer here.

You may order these books by sending an e-mail to per.eriksson@ksla.se. Invoice will be shipped together with the book/s. Shipping is not included in the prices!

National atlas of Sweden. Agriculture and forestry in Sweden since 1900: A cartographic description Price: 10 €

Agriculture and forestry in Sweden since 1900: Geographical and historical studies Price: 10 €

Atlas and athology Price: 15 €

The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 Price: 10 €

The Dovring saga: A story of academic immigration Price: 10 €

Work and production on manors in the Baltic Sea region: 1700-1900 Price: 10 €

Agrarian systems in early modern Europe: Technology, tools, trade Price: 10 €


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.

Utbildningsstöd och resestipendier 2024

Välkommen att söka KSLA:s utbildningsstöd och resestipendier senast 1 juni 2024!