Miscellanea


Publikationer

Personbibliografier

Nr 3 Sven L. Jansson
Förteckning, upprättad av Eva Tullgren, över professorn i växtnäringslära Sven L. Janssons (1919–2000) skrifter, artiklar m.m. 2001. Hft., 60 s.

Litteraturförteckningar

Nr 1 Litteratur om virkesmätning som behandlar Sverige och några andra länder – källitteratur och historiker
Sammanställning gjord av Eva Tullgren. 2001. Hft., 60 s.

Nr 16 Vagn J. Brøndegaards etnobiologiska samling. Systematiskt ordnad katalog
Sammanställning gjord av Linnea Bring Larsson. 2017. Hft., 324 s.

Småskrifter

Nr 17 Brøndegaard y la etnobotánica española NOMBRES VERNÁCULOS DE LAS PLANTAS EN ANDALUCÍA

Nr 15 Litteratur om silkesodling utgiven mellan 1740-talet och 2010-talet – om avel av silkesmaskar och odling av mullbär i historien.

Nr 12 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2009–2010
Redaktör Jimmy Lyhagen. 2011. Hft, 80 s., ill.

Nr 11 Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering
Av Per Thunström. 2011. Hft., 64 s., ill.

Maskinbroschyrsamlingen i biblioteket. Appendix till småskrift nr 11.

Nr 10 Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960
Av Mats Sjöberg. 2011. Hft., 48 s., ill.

Nr 9 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2007–2008
Redaktör Jimmy Lyhagen. 2009. Hft, 81 s., ill.

Nr 8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2005–2006
Redaktör Jimmy Lyhagen. 2008. Hft, 60 s., ill.

Nr 7 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2003–2004
Redaktör Jimmy Lyhagen. 2008. Hft, 70 s., ill.

Nr 6 Traktorernas tidevarv – Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen
Av Per Thunström. 2011. Hft., 26 s., ill.

Nr 5 Atlas 1900 – Handledning till en digital atlas över jordbruket kring år 1900
Av Ulf Jansson. 2004. Hft., 37 s., ill.

Nr 4 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus – Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag
Av Ulrich Lange. 2003. Hft., 32 s., ill.

Nr 3 De oskäliga kreaturen! Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill.

Nr 2 Vägvisare till det forna experimentalfältet i Frescati, Stockholms universitet – för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitetsområdets historia
Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…