Tripmadam

Vagn J Brøndegaard i Sudhoffs Archiv, Band 70, Heft 2, 1986, s 235–238.


Tripmadam

Ur inledningen:

Untersuchungen zu einer genitalbezogenen Benennungsmotivation aus dem Bereich der Dickblattgewächse

Der Pflanzenname tripmadam ist französischer Herkunft und galt wohl zuerst der in Gärten als Suppen- und Gemüsepflanze gezogenen Felsen-Fetthenne Sedum rupestre (S. reflexum), wurde aber auch auf andere Sedum-Arten übertragen. Trip-madame ist seit 1547 belegt, trique-madam 1546ff., die Entstellungen oder Umdeutungen triche-madame 1571, triple madame 1742, trincadama; engl. prick madame 1578ff. (1688: prick-my-madame), trip madam 1600ff., dän. tripmadam 1763ff. (trippe, trippeln), d. 1779ff., trippemadame 1795, trittmadam bei Lübeck, schittmadam Fehmern, nl. tripmadam und prikmadam.

 

Tripmadam

Undersökningar av en könsrelaterad bakgrund till namngivning på området tjocka bladväxter

Växtnamnet tripmadam är av franskt ursprung och ansågs troligen först vara den sedumväxt som odlades i trädgårdar som en sopp- och grönsaksväxt. Namnet applicerades troligen först på Sedum rupestre (S. reflexum), men överfördes också till andra Sedum-arter. Trip-madame har dokumenterats sedan 1547, trique-madam 1546ff. Förvrängningarna eller omtolkningarna triche-madame 1571, triple madame 1742, trincadama; engl. prick madame 1578ff. (1688: prick-my-madame), trip madam 1600ff., dk. tripmadam 1763ff. (trippe, trippeln), d. 1779ff., trippemadame 1795, trittmadam nära Lübeck, schittmadam Fehmern, nl. tripmadam och prikmadam.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.