Den hållbara maten – konsumenten i fokus

Seminarium

Den hållbara maten – konsumenten i fokus Mer information
Mer information

Frukostseminarium

Vilka val vi gör vid butikshyllan kan få stora konsekvenser för miljön. Resursintensiva livsmedel om nötkött är till exempel negativt för klimatet och tar stora mängder vatten och mark i anspråk, men bidrar till att hålla landskapet öppet.

Valet för konsumenten är långt ifrån enkelt, och inte sällan krockar olika miljöaspekter. Hur väljer man den ”rätta” maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen?

Och vad kan man göra för att underlätta för konsumenterna? Kom och lyssna när vi debatterar dessa frågor.

Detta frukostseminarium är del ett av tre i en seminarieserie om mat, vatten och klimat.

Vi bjuder på en hållbar frukost.

Arrangörer: Swedish Water House, FAO och KSLA.

Artikel i Livsmedel i Fokus:

Livsmedel i Fokus 4-2013 s 26

Info:

Ms Karin Glaumann
Programme Officer
Stockholm International Water Insititute (SIWI)
Drottninggatan 33, SE- 111 51 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel: +46 8 121 36 072, Sms number: +46 720 506 072
karin.glaumann@siwi.org
www.siwi.org | www.worldwaterweek.org