Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

Startar
21 november, 2018 10:00
Slutar
21 november, 2018 16:00
Kategori
Arrangör
KSLA och SLU
Plats
KSLA
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Google kartor

Se aktiviteten online Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad. Klicka här för att kontrollera din installation av Silverlight. Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer. Inloggning krävs: Användare: ksla Lösenord: ksla

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

Flera månader med extrem värme och långvarig torka gav oss en föraning om vad framtidens klimat kan innebära och många har funderat kring framtida livsmedelsförsörjning under denna sommar. Enligt FAO:s statistik produceras 96 procent av de kalorier vi äter via fotosyntes på åker och äng. Åkerns primärproduktion kräver lantbrukare och runt lantbrukarna finns många aktörer som har stort inflytande på hur ett produktivt jordbruk ska kunna fortleva och utvecklas i ett förändrat klimat.

Under tre år har jordbrukets klimatanpassning varit temat för en kommitté hos KSLA. Nu är det dags för ett slutseminarium. Förmiddagen tar avstamp i omvärldsfaktorer och uppnådda insikter. På eftermiddagen sätter vi lantbrukaren i centrum. Då blir det samtal mellan aktörer som inverkar på lantbruksföretagares långsiktiga investeringar, som möjliggör fortsatt primärproduktion. Seminariet vill belysa komplexiteten i detta och vad som behöver göras för att skapa förutsättningar för klimatanpassning.

Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs framförallt långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap. Inför avslutningen på kommitténs arbete har därför forskningsplattformen Future Food, SLU, bjudits in för att ta över stafettpinnen. Future Food medverkar vid slutseminariet och redan följande dag, den 22 november, ordnar de en uppföljande mer forskningsinriktad workshop i KSLA:s lokaler, med visst företräde för särskilt inbjudna. Du kan delta i det ena eller båda evenemangen.

Länk till Future Food, SLU

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Sista anmälningsdag den 14 november.

iCal Import + Google Calendar