Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik

Startar
16 mars, 2016 09:30
Slutar
16 mars, 2016 15:30
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Filminspelning:
Del 1
Del 2

Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik

KSLA:s miljöseminarium 2016

Ekosystemtjänstbegreppet som koncept har snabbt etablerats rent teoretiskt, även inom skogsbruket. Men hur kan avvägningar göras mellan olika ekosystemtjänster rent praktiskt i skogsbruket? Vad kan vi lära av goda exempel, från Sverige och andra länder? Vad kan vi lära av exempel från andra näringar?

Detta är det andra seminariet i en serie, kallad KSLA:s miljöseminarier, och arrangeras av KSLA:s nya kommitté Skogens ekosystemtjänster – från begrepp till värde. Syftet med seminariet är att belysa samspelet mellan skogens olika ekosystemtjänster ur olika perspektiv och att ge förslag på områden där virkesproduktion kan integreras med andra ekosystemtjänster.

Vi bjuder nu in dig som är intresserad av skogsbruk, naturvård, forskning och policyfrågor för att lyssna på ledande forskare och praktiker inom området och få möjlighet att diskutera aktuella frågor med föreläsarna.

Att belysa hur skogens olika ekosystemtjänster samspelar och påverkar varandra är ett första steg i kommitténs arbete att synliggöra möjligheter och hinder för skogen att nyttjas på ett hållbart sätt.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.

 

 

 

iCal Import + Google Calendar